Saltar a continguts

Consell de la Gent Gran de Solsona

Navegació

Menú principal

RSSNotícies

17/03/2017
v concurs de relats breus per a gent gran

El Consell Comarcal del Solsonès convoca el V Concurs de relats breus per a gent gran

 El Consell Comarcal del Solsonès convoca el V Concurs de relats breus per a gent gran. Amb aquest concurs, el Consell pretén afavorir la participació activa de la gent gran, poder conèixer una realitat passada però encara viscuda en present per molts d’ells, establir canals de difusió d’una memòria que sempre perdura i afavorir la creativitat que tot artista porta dins. Es regirà amb les bases següents:

1. Podran participar-hi les persones de 60 anys o més.

2. El concurs tindrà dues modalitats: prosa i poesia.

3. El tema dels escrits és lliure.Els treballs es presentaran mecanografiats a 1,5 d’interlineat, mida DIN A-4 i escrits per una sola cara.

4. L’extensió màxima dels escrits és:  prosa: 5 folis  poesia: 75 versos 5. S’admetrà un relat per persona.

6. L’obra haurà de ser en català, original, inèdita i que no hagi estat premiada en altres concursos.

7. Identificació. Els treballs es presentaran a la recepció del Consell Comarcal del Solsonès, carrer dels Dominics, 12, 25280 Solsona en un sobre tancat a l’exterior del qual es farà constar el títol del concurs “V Concurs de relats breus per a gent gran”. Caldrà omplir una instància de participació al concurs, la qual serà degudament registrada (per mitjà del registre d’entrada del Consell Comarcal del Solsonès). Els escrits hauran d’estar encapçalats per un títol i el pseudònim. A l’interior d’aquest sobre, n’hi ha d’anar un altre de més petit amb les dades personals de l’autor/a, adreça i telèfon de contacte.

8. El termini d’admissió d’originals finalitzarà el proper 24 d’abril de 2017 a les 14 h.

9. El jurat estarà format per un representant d’Òmnium Solsonès, un representant del consell de la gent gran del Solsonès, un representant del consell de la gent gran de Solsona, un representant dels Serveis Socials Bàsics i estarà presidit per la consellera de Benestar Social del Consell Comarcal del Solsonès.

10. El jurat pot considerar deserts aquests premis.

 11. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

12. El dia 26 de maig es faran públics els guanyadors/es.

13. Es retornaran fins el dia 23 de juny de 2017 els treballs presentats llevats dels guardonats que quedaran en propietat del Consell Comarcal del Solsonès

14. El Consell Comarcal del Solsonès té dret a reproduir les obres premiades de la manera que consideri adient. Sempre que siguin publicades es farà constar el nom de l’autor/a.

15. Premi: una subscripció d’un any a una revista de Sàpiens Publicacions SL (Sàpiens, Descobrir Catalunya, Descobrir Cuina o Time Out) Hi haurà un premi per a cadascuna de les modalitats: prosa i poesia.

16. La participació d’aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i els drets i obligacions que se’n deriven.