al contingut a la navegació Informació de contacte

Organització

LA JUNTA DIRECTIVA

Els Estatuts de l'Aula d'Extensió Universitària de Solsona van ser modificats i aprovats a l’Assemblea General Ordinària de Socis que tingué lloc el 30 de novembre de 2023, amb la voluntat millorar el funcionament de la mateixa Assemblea General i de la Junta Directiva en particular.

Segons l'article 39 dels esmentats Estatuts, la Junta Directiva estarà integrada pels següents membres: el president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresidenta, el secretari o la secretària, el tresorer o la tresorera i un mínim de quatre vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys, sense prejudici que puguin ser reelegits. Seran nomenats per l’Assemblea General, i entraran en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

A la mateixa Assemblea General, es  va proposar la inclusió de Ramon Aymerich i de Lluís Barat com a nous membres de la Junta Directiva. L'Assemblea va aprovar les propostes per unanimitat.

Així doncs, tenint en compte que Joan Arnau va plegar en acabar el primer trimestre i que Carme Satorres ho farà en finalitzar l’actual curs escolar, els membres de la Junta Directiva, són els següents:

  • Agustí Sangrà i Ortís, president
  • Miquel Gruas i Biel, vicepresident
  • Jordi Cases i Porta, tresorer
  • Maite Gessé i Pedrola, secretària
  • Carme Satorres i Lloses, vocal
  • Jordi Lluís Reig i Guàrdia, vocal
  • Josep Dalmau i Bantolra, vocal
  • Ramon Àngel Davins i Aynés, vocal
  • Ramon Aymerich Boixader, vocal
  • Lluís Barat Solà, vocal

Alguns dels que actualment en formem part acabarem la nostra vigència aviat. Durant tot el curs hem deixat un missatge permanent subratllant aquest fet.

Així doncs, necessitem socis i/o sòcies disposats a dedicar un xic del seu temps perquè la nostra Associació funcioni de la millor manera possible. Sempre seran benvingudes noves idees, iniciatives trencadores, visions diferents.

Els nostres estatuts diuen que les candidatures són obertes, que qualsevol soci o sòcia pot presentar-se per a cobrir les vacants que s’aniran produint.

Segur que l'experiència de formar part de la Junta val la pena, tant personalment com per al col·lectiu que representa.

En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb qualsevol de nosaltres.

Au, animeu-vos.